Home

Belangenorganisatie voor personeel bij universiteiten,
universitaire medische centra en onderzoekinstellingen

AC-HOP is een van de partijen betrokken bij de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomsten:

De AC-HOP als belangenvereniging

De AC-HOP is als belangenvereniging actief, zodat medewerkers binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland elkaar kunnen ondersteunen om ieders belangen te regelen. Door de directe inzet van kaderleden uit de praktijk, kunnen medewerkers al in een vroeg stadium aankloppen voor deskundige ondersteuning bij vragen of problemen. Lees verder.

Nieuws