De AC-HOP als belangenvereniging

Een doeltreffend alternatief voor een vakbond of reguliere rechtsbijstand

De AC-HOP is als belangenvereniging opgericht in 1919, zodat medewerkers binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland elkaar kunnen ondersteunen om ieders belangen te regelen. Samen staan we sterk. Door de directe inzet van kaderleden uit de praktijk, kunnen medewerkers al in een vroeg stadium aankloppen voor deskundige ondersteuning bij vragen of problemen; voor individuele belangenbehartiging, loopbaanadvies, of rechtsbijstand. Daarmee is de AC-HOP voor velen een doeltreffend alternatief voor een vakbond of reguliere rechtsbijstand.

De praktijkgerichte benadering levert tegelijkertijd veel bruikbare input op voor de onderhandelingen aan de cao-tafels. In dit kader wordt altijd een groot deel van de input voor de cao-onderhandelingen vanuit de AC-HOP ingebracht, vaak voortvloeiend uit actuele ongeregeldheden in de praktijk. De AC-HOP onderscheidt zich van andere belangenorganisaties door haar sterke toekomstvisie, korte lijnen en effectieve wijze van handelen over het hele belangengebied. De AC-HOP is een belangenorganisatie voor leden, geleidt en bemenst door leden,  zonder bureaucratie en zonder een grote overhead van personeel met beperkte kennis van de werkvloer.

De AC-HOP heeft een compacte en functionele structuur.

  • Landelijke bureau individuele belangenbehartiging, waar ervaren kaderleden uit de sector  leden helpen om problemen op te lossen en ook problemen voor te zijn door bijvoorbeeld loopbaanadvies
  • Werkgroep cao’s die de professionele cao onderhandelaars ondersteunt en adviseert
  • Lokale afdelingen die de afspraken maken bij de individuele werkgevers in het lokaal overleg.
  • Het landelijk Instellingsoverleg waar de kaderleden met het bestuur praten over landelijke en lokale ontwikkelingen
  • Het landelijk AC-HOP bestuur
  • Juridische ondersteuning via de COP groep.

Daarnaast heeft de AC-HOP als belangenvereniging permanente vertegenwoordigers bij het Ambtenaren Centrum, FBZ en via deze organisaties indirect bij het ABP, de PGGM, de raad voor het overheidspersoneelsbeleid en de pensioenraad.

De AC-HOP heeft hiermee de combinatie van een goed netwerk, een efficiënte organisatie en alle benodigde expertise, waarmee een medewerker gegarandeerd is dat zijn belangen effectief behartigd worden in de 21e eeuw.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk