AC-HOP bestuur

Het bestuur van de AC-HOP bestaat uit leden die door de ALV worden gekozen. De AC-HOP heeft geen beroepsbestuurders. Voor efficiëntie is er een compact bestuur bestaande uit voorzitter, p.l.v. voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergaderd maandelijks.

Het bestuur vertegenwoordigd de leden bij de Federatie van Beroeps Organisaties in de Zorg (FBZ) en het Ambtenaren centrum. Vijf keer per jaar overlegt het bestuur met de kaderleden in de instellingen in het instellingsoverleg.

Het bestuur zorgt ervoor dat de AC-HOP goed werkt, ondersteunt de kaderleden en verzorgt de administratie.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk