AC-HOP bestuur

Het bestuur van de AC-HOP bestaat uit leden die door de ALV worden gekozen. De AC-HOP heeft geen beroepsbestuurders. Voor de efficiëntie is er een compact bestuur bestaande uit voorzitter, p.l.v. voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergaderd maandelijks.

Het bestuur vertegenwoordigd de leden bij het Ambtenaren Centrum en de Federatie van Beroeps Organisaties in de Zorg (AC/FBZ) . In principe overlegt overlegt het bestuur vijf keer per jaar met de kaderleden binnen de instellingen in het Instellings Overleg (IO) te Utrecht.

Het bestuur zorgt ervoor dat de AC-HOP goed werkt, ondersteunt de kaderleden en verzorgt de administratie.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

Ger Ruigrok, voorzitter 

Fred Veer, plaatsvervangend voorzitter 

Anko van der Wal, secretaris

Leo Gerrese, penningmeester 

Hans Bartels, Vz. IO

 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk