AC-HOP bestuur

Het bestuur van AC-HOP bestaat uit leden die door de Algemene Vergadering worden gekozen. AC-HOP heeft géén beroepsbestuurders. Ten aanzien van efficiëntie is er een compact bestuur, bestaande uit vijf leden.

Het bestuur vertegenwoordigd de AC-HOP leden bij het Ambtenarencentrum en bij FBZ. Deze organisaties onderhandelen over de cao’s die voor leden van AC-HOP van toepassing zijn.

Verder overlegt het bestuur vier keer per jaar met kaderleden binnen de instellingen waar AC-HOP leden heeft, in het InstellingsOverleg (IO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de AC-HOP goed werkt, het ondersteunt de kaderleden en verzorgt de verenigingsadministratie.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

Ger Ruigrok, voorzitter en secretaris

Fred Veer, plaatsvervangend voorzitter & landelijk coördinator Individuele belangenbehartiging

Leo Gerrese, penningmeester en ledenadministrateur

Hans Bartels, voorzitter Instellingsoverleg (IO)

Anko van der Wal, medewerker secretariaat 

 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk