Bureau Belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging is een speerpunt van AC-HOP. Voor dit werk is een aantal kaderleden beschikbaar die gespecialiseerd zijn in Individuele Belangenbehartiging. Deze IB’ers adviseren leden met problemen, onderhandelen met leidinggevende, schrijven bezwaarschriften en voeren bezwaar procedures. Indien nodig werken zij samen met Juristen van de COPGROEP om zaken voor de rechter te brengen.

Het bureau belangenbehartiging werkt vanuit het AC-HOP kantoor in Delft. De IB’ers werken echter over het hele land. Het bureau verricht ook scholing voor kaderleden die als IB’er ingezet willen worden.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk