Bureau Belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging (IB) is een speerpunt van AC-HOP. Voor dit werk zijn een aantal kaderleden beschikbaar die gespecialiseerd zijn in belangenbehartiging. Deze IB’ers adviseren leden met problemen, onderhandelen met leidinggevende, schrijven bezwaarschriften en voeren bezwaarprocedures. Indien nodig werken zij samen met juristen van Copgroep om zaken voor de rechter te brengen.

Het bureau belangenbehartiging werkt vanuit het AC-HOP kantoor in Delft. De IB’ers werken echter over het hele land. Het bureau verricht ook scholing voor kaderleden die als IB’er ingezet willen worden.

Via dit formulier kunt u contact opnemen met de belangenbehartigers. 

Hans
Bartels

Nederlandse Universiteiten & UMC Groningen  

Peter Bloemendaal

Universitair Medische Centra   

Leo
Gerrese

Nederlandse Universiteiten   

Anita Neijzen 

Technische Universiteit Eindhoven 

Secretaris vakbonden LO-TU/e +eerste aanspreekpunt in IB-zaken van de vakbonden AC-HOP, VAWO/CMHF en CNV overheid. 

Ger
Ruigrok 

Onderzoekinstellingen (KB, NWO en KNAW)

 

Marty 
Smits 

Landelijk vakbondsconsulent 

 

Fred
Veer 

Nederlandse Universiteiten 
&
landelijk coördinator Individuele belangenbehartiging

 

 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk