Kaderlidmaatschap

De AC-HOP heeft nieuwe kaderleden nodig. Bijvoorbeeld als lid of plaatsvervangend lid in lokale overleggen, het bondsbestuur en leden in de ondernemingsraad (OR). Speciaal voor leden die graag andere leden met problemen kunnen helpen is er de positie van individueel belangenbehartiger (IB). Leden die IB’er willen worden krijgen hulp en begeleiding. Alle kaderleden krijgen hun onkosten vergoed en een bescheiden bijdrage. De cao regelt hiervoor vrijstelling van werkzaamheden voor vakbondswerkzaamheden in brede zin.
Het kost U dus geen extra tijd!

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk