Vertegenwoordiging

AC-HOP participeert direct of indirect aan alle overleggen in Nederland en vertegenwoordigd daar haar leden. Bij de instellingen (universiteiten, UMC’s of onderzoekinstellingen) is AC-HOP vertegenwoordigd door kaderleden en/of beroeps onderhandelaars van AC-FBZ in alle lokaal overleggen. Soms zijn er ook AC-HOP leden actief in ondernemingsraden, universiteitsraden of onderdeel commissies.

Op cao niveau wordt de AC-HOP vertegenwoordigd door beroepsonderhandelaars van AC-FBZ die ondersteund worden door actieve kaderleden die een klankboord commissie vormen.

Op nationaal niveau wordt AC-HOP vertegenwoordigd door de bestuursleden van het Ambtenaren Centrum (AC) in de pensioenraad, de raad van overheidspersoneel en andere nationale overleg platformen.

AC-HOP vertegenwoordigd dus haar leden over de volle breedte en diepte van de overleg tafels in Nederland.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk