Belangenbehartiging binnen universiteiten, onderzoekinstellingen en UMC’s

Voorkom onnodige onrust en laat individuele belangenbehartiging van doorslaggevende waarde zijn

Individuele belangenbehartiging via de AC-HOP richt zich op het ondersteunen van medewerkers, bij situaties gerelateerd aan de cao en lokale arbeidsvoorwaarden. Hoewel u meestal hoopt dat uw loopbaan zonder problemen verloopt, kunnen er strubbelingen zijn. Op dit soort momenten kan u als AC-HOP lid vragen om hulp van een individueel belangenbehartiger. Gemiddeld stelt 5% van de leden jaarlijks een vraag en dit aantal is stijgend om diverse redenen.

  • Met de huidige versoepeling van het ontslagrecht en de slinkende afdelingsbudgetten komen meer medewerkers onder groeiende druk.
  • Verandering van de ambtenarenstatus (voor universiteiten, onderzoekinstellingen en UMC’s) heeft de aanwezige onrust doen aanwakkeren.
  • Onzekerheid in hoeverre de huidige BWNU-regelingen nog te hanteren zijn, met andere uitkeringstermijnen en hoogte van uitkeringen.
  • Technologische ontwikkelingen en wijzigingen in de ICT-infrastructuur vragen meer creativiteit en aanpassingsvermogen van organisaties en medewerkers.
  • Door uiteenlopende verwachtingen en belangen, tussen werkgever en werknemer, kunnen werknemers behoorlijk geïsoleerd komen te staan.

Problemen kunnen variëren van een voornemen tot disciplinaire actie, boventallig zijn bij een reorganisatie, een slechte beoordeling hebben, een verkeerd UFO-profiel hebben, of iets anders. In dit soort gevallen is het onverstandig het alleen proberen af te handelen. Bijna geen enkele medewerker kent de regelgeving genoeg, kan genoeg afstand nemen van het probleem om een oplossing te vinden, of kan moeilijke onderhandelingen voeren met de leidinggevende zonder de relatie helemaal op scherp te zetten.

De AC-HOP heeft een aantal kaderleden die geschoold zijn als individueel belangbehartiger (IB’er). Dit houdt in dat ze de regels kennen, weten hoe de procedures werken, kunnen onderhandelen en oplossingen kunnen zien en vinden, omdat ze afstand van het probleem kunnen nemen. Daarnaast fungeren ze als bliksemafleider richting de leidinggevende. De individueel belangenbehartiger is een medewerker die meestal actief bij een universiteit of onderzoeksinstituut werkt en dus de werkcultuur kent en begrijpt. In tegenstelling tot een Jurist ziet hij problemen vaak niet direct als een formeel juridisch probleem, maar als een menselijk communicatieprobleem tussen de medewerker en de leidinggevende.

De insteek van de individuele belangenbehartiger is altijd oplossingsgericht, waarbij op diverse manieren geprobeerd wordt de belangen van het lid en van de organisatie op één lijn te krijgen. Soms moet dit via formele procedures, als het niet anders kan, maar dat is niet de primaire insteek. Formele procedures verstoren bijna altijd de werkrelatie, vaak onherstelbaar. In de praktijk kunnen via de AC-HOP methode in 90% van de problemen formele procedures vermeden worden. De IB’er zoekt de oplossing die het meest in het belang van het lid is en heeft daarbij een aantal goede advocaten als specialist in reserve, als dit nodig mocht zijn.

Wilt u uzelf ook laten ondersteunen door een IB’er van de AC-HOP, om uw belang veilig te stellen? Meld u dan aan als lid, of maak een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.

Zie ook: 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk