Disfunctioneren

Ontslag op grond van disfunctioneren

In 2013 werd de afdeling Individuele Belangenbehartiging ingeschakeld door de afdeling Eindhoven voor een lid met problemen. Het lid werkte bij een studenten administratie. Op zich werkte ze daar al geruime tijd naar haar tevredenheid. De leidinggevende vond haar echter slecht passen in het team door haar mindere computer vaardigheden. Het werk heeft geen specifieke opleidingseisen maar vereist op dit moment voldoende ervaring met computers en office software.

In plaats van het lid voldoende scholing te bieden wou men haar ontslaan als ze niet overgeplaatst kon worden. Eind 2013 kwam een vacature beschikbaar waar het lid via een stage kon volgen. Na afloop van de stage bleek dat de nieuwe leidinggevende het lid niet in zijn team wou hebben. Terugplaatsing naar de studenten administratie werd geweigerd en een ontslag procedure gestart.

Tegen het ontslag besluit werd bezwaar aangetekend op grond van:

  • Het feit dat er de afgelopen jaren tijdens beoordelingen nooit uitgesproken of vastgelegd was dat het lid niet functioneerde
  • Het niet tonen van goed werkgeverschap door het niet bieden van adequate scholing

 

De bezwaren commissie wees het bezwaar toe op deze gronden, ook omdat de werkgever geen concrete voorbeelden van disfunctioneren kon geven. Triest is dat een competent HR dit van te voren had kunnen weten en de tijd en geldverspilling had moeten voorkomen.

Het lid is na de uitspraak onmiddellijk teruggeplaatst bij de studentenadministratie.

 

Lessen

Ontslag wegen disfunctioneren vereist dat meerdere jaren achter elkaar tijdens de beoordelingen het disfunctioneren worden aangetoond. De werkgever moet een verbeterplan en scholing en begeleiding aanbieden. Zonder deze twee zaken kan een medewerker niet ontslagen worden.

Tweede en belangrijke les is dat HR functionarissen en directeuren de regels amper kennen en fouten maken die grote gevolgen voor medewerkers hebben.

Belangrijk is bij klachten over slecht functioneren direct individuele belangenbehartiging aan te vragen voor goede begeleiding.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk