Tijdelijke aanstelling

Tijdelijke aanstelling, AC-HOP lid worden of niet?

Heel vaak denken tijdelijke medewerkers dat het geen zin heeft om lid te worden van de AC-HOP. Als we toch na een paar jaar weg zijn heeft het geen zin denken ze. Dit is wat kortzichtig, want in de praktijk hebben de medewerkers met tijdelijke contracten vaak de meeste problemen.

Uitgangspunt in de cao Nederlandse Universiteiten is dat aanstellingen vast zijn. Tijdelijke aanstellingen mogen eigenlijk alleen worden verleend als er sprake is van tenure track bij WP of als de financiering op een tijdelijke basis is.

In de praktijk wordt dit tegenwoordig meestal genegeerd door een “zuinigheid” bij de werkgever. Medewerkers met een vaste aanstelling hebben in principe ruimere “wachtgeld” rechten, hoewel dit recent fors ingeperkt is. Bij een reorganisatie heeft een medewerker met een vaste aanstelling recht op een herplaatsingtermijn van één jaar waarin ze doorbetaald krijgen terwijl ze een andere baan zoeken en daarna nog een keer recht op WW/BWNU.

De “fictieve” kosten van een reorganisatie kunnen dus aanmerkelijk verlaagd worden door medewerkers niet vast aan te stellen. In bestuurskringen wordt soms zelfs gezegd dat vaste aanstellingen eigenlijk ongewenst zijn, omdat het de organisatie inflexibel maakt.

Dit lijkt een totaal verkeerde houding. Universiteiten, onderzoekinstellingen en UMC’s zijn instituten waar medewerkers kennis moeten opbouwen om die te kunnen delen. Dit geldt zowel voor een Hoogleraar als voor een secretaresse. De vaste aanstelling is hierbij een belangrijk instrument, omdat dit ook aangeeft dat u investeert in uw medewerkers en deze wilt behouden. Daarom is de vaste aanstelling ook de basis van de cao.

Zowel de cao als de wet plaatsen beperkingen aan de tijdelijkheid. In de cao NU is dit 6 jaar voor Wetenschappelijk personeel, dit eigenlijk alleen in combinatie met tenure track of voor een aanstelling als promovendus. Voor normale functies is het in principe vaste aanstelling met een maximale proeftijd van 2 jaar op een academische functie. Proeftijden zijn 1 jaar voor HBO functies en maximaal 6 maanden op MBO niveau.

Bij ondersteunend personeel is de maximale duur van een tijdelijke aanstelling 3 jaar tenzij er duidelijk sprake is van tijdelijke financiering voor een project, de maximum duur is dan 4 jaar.

Als u langer dan deze tijd in dienst bent moeten ze u een vaste aanstelling geven. Deze is ook afdwingbaar in het recht. Bij periode tussen dienstverbanden waar er minder dan 6 maanden zit tussen einde 1e dienstverband en aangaan 2e dienstverband tellen deze periodes als aansluitend.
Waar zit nu het belang van de tijdelijke medewerker in om lid te worden van de ac-hop ?

Omdat de beperkte kwaliteit van ons management en P&O tot veel fouten leidt. Een project dat drie jaar loopt is nog niet afgerond. Gaat u de technicus dan ontslaan of verlengt u de aanstelling ? Het project moet af, maar ze willen geen vaste aanstelling afgeven. Soms vraagt de werkgever de werknemer om even te tekenen voor een beperkte verlenging. P&O zal u niet wijzen op uw rechten in deze zaak en als u het ze expliciet vraagt krijg je geen, ontwijkende of zelfs regelmatig foute antwoorden.

Soms krijgt u ook een constructie via een uitzendbureau voor uw neus dat u nog even kan doorwerken. Dit kan dus helemaal niet en ze mogen u ook nooit vragen om even bij het kruisje te tekenen. Hier loont het dus om lid te zijn van de AC-HOP, omdat onze individuele belangenbehartigers u exact uw rechten kunnen uitleggen, naast de beste strategie om deze ook te krijgen. Ook zijn er vaak problemen met verlof, ouderschapsverlof en veel andere probleempjes waar u als tijdelijk medewerker voor komt te staan.

De contributie voor de AC-HOP is nog steeds in het keuzepakket arbeidsvoorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dus voor tussen de drie en 6 euro netto per maand ben je verzekerd van deskundig advies en hulp. Drie jaar kost je dus maximaal 216 euro netto, wat minder is dan het uurloon van een advocaat.

In andere woorden, het heeft zin lid te worden als u een tijdelijk contract hebt en u kan het ook beter doen.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk