Vereisten bij succesvolle individuele belangen behartiging

Individuele belangenbehartiging heeft betrekking op allerhande zaken die zich tussen werkgever en werknemer afspelen. Zo kunnen er vragen spelen over bijvoorbeeld beoordelingsrondes of interpretatie en naleving van de cao. Hoewel personeelsafdelingen voor beantwoording hiervan in het algemeen voldoende toegerust zijn, bestaat er behoefte aan het alternatief van AC-HOP. Dat kan dan gezien worden als een second opinion. Maar soms gaat het ook om een melding van onregelmatigheden binnen het bestuursorgaan, zoals het tegen alle regels in afserveren van een medewerker. Afhankelijk van de rol die de personeelsafdeling daarbij speelt, kan het alternatief van AC-HOP meer aanspreken. Bij signalen van dergelijke situaties is het zinvol om vooral tijdig contact op te nemen en documentatie van genomen beslissingen paraat te hebben.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk