Versoepeling van het ontslagrecht

De overheid wil het ontslag recht versoepelen omdat dit zou bijdragen aan meer dynamiek in de economie. De wet werk en zekerheid is één van de instrumenten om dit te bereiken. Ontslag wordt makkelijker, hier staat echter wel een gegarandeerd transitie vergoeding tegenover. In de werksfeer van AC-HOP is dit op dit moment alleen belangrijk voor de medewerkers die geen ambtelijke status hebben. De medewerkers van de rijksuniversiteiten, universiteiten en onderzoekinstellingen zijn aangesteld als ambtenaar. De cao NU is echter onverminderd van toepassing. Ontslag vereist dus een redelijke grond en kan via een bezwaren procedure, die AC-HOP standaard voor met ontslag bedreigde leden voert, getoetst worden en daardoor indien mogelijk voorkomen worden.

Wel komt er na minimaal twee dienstjaren een transitievergoeding, die bijvoorbeeld na negen dienstjaren oploopt tot drie maandsalarissen. Binnen de ledensfeer van AC-HOP is dat op dit moment alleen van belang voor medewerkers die geen aanstelling maar een arbeidsovereenkomst hebben. Voorwaarde is tevens dat er geen recht en aanspraak bestaat op een BWNU-uitkering. De eenzijdige aanstelling van medewerkers van rijksuniversiteiten, universiteiten en onderzoekinstellingen zal van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. De cao NU blijft echter van toepassing en ontslag vereist nog steeds een redelijke grond. Bij onredelijk ontslag, kan AC-HOP leden bijstaan in bijvoorbeeld een bezwarenprocedure. Veel onredelijkheden kunnen door deze toetsing voorkomen worden

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk