Verstoorde verhouding

Ontslag wegens verstoorde verhouding

In 2012 was er bij het centrum logistiek en milieu van de TU Delft verdenking van een diefstal. Dit leidde tot een onderzoek door een extern detective bureau. Een lid gaf toe dat hij incidenteel wat gedemineraliseerd water en wat poetsdoeken mee naar huis nam. Daarnaast zou hij serieus wangedrag van een collega niet hebben gestopt. Het lid was in 2013 al werkzaam bij een andere dienst in een andere functie. De directeur universiteitsdienst zegde echter ontslag aan om dat er geen vertrouwen meer was in het lid bij de voormalig leidinggevende. Hangende het ontslag werd het lid op non-actief gezet.

Tegen dit besluit werd ontslag aangetekend op de volgende gronden:

  • Het besluit is niet zuiver. Ontslag wegens verstoorde verhoudingen en disciplinair ontslag zijn andere en gescheiden zaken.
  • Het besluit is disproportioneel aan de vastgestelde gronden.
  • In de nieuwe functie spelen de ontslag gronden niet.

Onmiddellijk werd ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank om de non-actief stelling op te heffen. Dit werd door de rechter toegewezen. Enkele maanden daarna adviseerde de bezwaren commissie het besluit te vernietigen omdat er geen gronden voor een dergelijk besluit waren. Het lid, dat sinds de uitspraak van de rechter weer gewoon werkte, kon verder gaan in zijn nieuwe functie.

 

Lessen

Voor disciplinair ontslag moeten er zeer zware en aantoonbare gronden zijn. Voor ontslag wegens verstoorde verhoudingen moeten deze verstoorde verhoudingen ook een werkelijk probleem in het functioneren van de werknemer zijn.

De juridische toetsing bij juridische zaken van dit soort zaken is zeer slecht, waardoor dit soort domme en onverdedigbare besluiten toch genomen wordt.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk