Wangedrag

In 2009 werd de afdeling Individuele Belangenbehartiging ingeschakeld door de afdeling Leiden. Een lid had tijdens een personeelsfeestje een aantal nogal ongenuanceerde opmerkingen gemaakt van een seksuele aard alsmede bedreigingen geuit naar meerdere medewerkers. De leidinggevende had besloten tot een reprimande en voorwaardelijk oneervol ontslag bij enige herhaling.

Tijdens het intake gesprek bleek dat het lid tijdens het feestje iets te veel alcohol had geconsumeerd. De ongepaste opmerkingen werden erkend. De bedreigingen niet. Duidelijk was ook dat het lid bij veel collega’s en leidinggevenden impopulair was. Er was een duidelijk risico dat dit besluit misbruikt zou kunnen worden om een situatie te scheppen waar het lid op staande voet ontslagen zou worden.

Bezwaar werd aangetekend op basis van de volgende gronden:

  • De verklaringen van de collega’s na afloop van het feestje waren tegenstrijdig. De bedreigingen konden alleen in één verklaring worden teruggevonden. Aantoonbaar was dat de auteur van deze verklaring op zeer slechte voet stond met het lid.
  • Het voorwaardelijk oneervol ontslag was disproportioneel met het gedrag.

De commissie constateerde inderdaad er geen bewijs was voor bedreigingen en dat de verklaringen inderdaad weinig samenhang vertoonde.

Het voorwaardelijk oneervol ontslag bleef in stand, echter alleen bij exacte herhaling van de ongepaste opmerkingen buiten werktijd. Het lid heeft zijn gedrag aangepast om herhaling hiervan te voorkomen.

 

Lessen

Een medewerker moet zich als goed ambtenaar gedragen, ook buiten werktijden. In dit geval was duidelijk dat het lid dat niet had gedaan. De pogingen van een collega om hem via valse aantijgingen zwaarder bestraft dan wel ontslagen te krijgen waren echter laakbaar. Door aan te tonen dat deze beschuldigingen vals waren kon de sanctie alleen voor de echte overtreding worden opgelegd.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk