De cao’s die de AC-HOP tekent

Collectieve belangenbehartiging met korte lijnen

AC-HOP is een van de partijen betrokken bij de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomsten Nederlandse Universiteiten (cao NU), Universitaire Medische Centra (cao UMC) en onderzoekinstellingen (cao OI). De onderhandelingen hiervoor gebeuren door professionele onderhandelaars van FBZ die namens AC-HOP aan de cao-tafel zitten en namens de AC-HOP tekenen.

Vanuit de AC-HOP kaderleden is er per cao een werkgroep aangewezen. Deze werkgroep werkt met  de onderhandelaars. De cao inzet, lopende onderhandelingen en het eindresultaat worden met de onderhandelaars besproken waardoor directe feedback vanuit de werkvloer altijd gegarandeerd is. De uiteindelijke goedkeuring van de cao gebeurt door alle AC-HOP leden die werken binnen de universiteiten, UMC’s of OI via een ledenraadpleging. Door de platte structuur van de AC-HOP komen problemen direct bij de cao onderhandelaars waar bij andere bonden hier vaak meerdere lagen tussen zitten. Gevolg is dat AC-HOP de meeste punten voor de cao NU onderhandelingen aandraagt waarvan de meerderheid ook in de nieuwe cao geregeld wordt.

Hoewel de meeste medewerkers bij het woord cao alleen denken aan de salarisverhogingen, is dit maar een heel klein deel van de cao inhoud en de onderhandelingen. De cao is er primair voor collectieve belangenbehartiging, dus zorgen dat de spel regels voor alle medewerkers zorgen dat ze plezierig en probleemloos hun werk kunnen doen.  Problemen die individuele belangenbehartigers in de praktijk tegenkomen qua onduidelijke of niet werkende regelgeving worden door de cao onderhandelaars aan de cao tafel gecorrigeerd. Ook worden hier afspraken gemaakt over reorganisaties, loopbaanbeleid, normaal en zorg verlof,  doorbetaling bij ziekte en nog veel andere zaken die iedere medewerker raken. De cao stelt ook vast welke zaken lokaal op instituutsniveau moeten worden geregeld in de lokale overleggen.

Met de afschaffing van de ambtelijke status sinds 2017 in het vooruitzicht worden door de onderhandelaars, de door AC-HOP gewenste nieuwe bezwaar en beroep procedures neergezet.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk