De collectieve arbeidsovereenkomst Universitaire Medische Centra, cao UMC

De collectieve arbeidsovereenkomst Universitaire Medische Centra is aangegaan tussen de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de vier vakbonden in de sector waaronder de AC-HOP.

De cao UMC is een standaard cao. Standaard betekent dat de bepalingen in de cao UMC bindend zijn en dat er niet naar boven of naar onder van kan worden afgeweken. De cao tekst is vrij compact en voor werknemers niet altijd even goed te volgen. De cao UMC verschilt van andere cao’s vooral omdat bij schorsing de procedure en tijd voor een onderzoek goed beschreven en kort is. Een tweede verschil is het persoonlijk budget dat medewerkers van de UMC’s hebben.

De onderhandeling voor de cao UMC gebeuren voor AC-HOP door professionele onderhandelaars van FBZ. Deze worden ondersteund door de klankboord groep UMC. Deze bestaat uit kaderleden met kennis van de problemen en werkwijze binnen de onderzoekinstellingen die de onderhandelaars adviseren bij het opstellen van de onderhandelingsinzet en die als eerste feedback geven over de behaalde resultaten. Een onderhandeld cao UMC akkoord is pas definitief na de ledenraadpleging waarbij alle AC-HOP leden die binnen de Universitaire Medische Centra vallen hun mening hebben mogen geven.

De tekst van de cao UMC regelt vooral verlof, bijzonder verlof, aanstelling, beoordelingen, ontslag en reorganisaties. De salaris schalen zijn vastgesteld in een appendix van de cao UMC.

Het begrijpen van de cao UMC is niet altijd eenvoudig, zelfs veel HR functionarissen begrijpen de cao UMC niet. Bij twijfel is het verstandig een deskundig AC-HOP kaderlid te raadplegen.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk