De collectieve arbeidsovereenkomst onderzoekinstellingen, cao OI

De collectieve arbeidsovereenkomst Onderzoek Instellingen tussen de werkgeversvereniging onderzoek instellingen (WVOI) en de vier vakbonden in de sector waaronder de AC-HOP. De onderzoekinstellingen die onder de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen vallen (KNAW) volgen de cao NU en niet de cao OI. De instellingen INL en NLeSc volgen de cao OI.

De cao OI is een standaard cao. Standaard betekent dat de bepalingen in de cao OI bindend zijn en dat er niet naar boven of naar onder van kan worden afgeweken. De cao tekst is vrij abstract en voor werknemers niet altijd even goed te volgen. De cao OI is ook complexer omdat niet alle werknemers een ambtelijke status hebben. Er is dus sprake van privaat en ambtenaren recht. Er is wel een standaard bezwarenprocedure die voor alle werkgevers geld.

De onderhandeling voor de cao OI gebeuren voor de AC-HOP door professionele onderhandelaars van FBZ. Deze worden ondersteund door de klankboord groep OI. Deze bestaat uit kaderleden met kennis van de problemen en werkwijze binnen de onderzoek instellingen die de onderhandelaars adviseren bij het opstellen van de onderhandelingsinzet en die als eerste feedback geven over de behaalde resultaten. Een onderhandeld cao OI akkoord is pas definitief na de ledenraadpleging waarbij alle AC-HOP leden die binnen de onderzoek instellingen vallen hun mening hebben mogen geven.

De tekst van de cao OI regelt vooral verlof, bijzonder verlof, aanstelling, beoordelingen, ontslag en reorganisaties. De salaris schalen zijn vastgesteld in een appendix van de cao OI.

Het begrijpen van de cao OI is niet altijd eenvoudig, zelfs veel HR functionarissen begrijpen de cao OI niet. Bij twijfel is het verstandig een deskundig AC-HOP kaderlid te raadplegen.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk