Het Universitair Functie Ordeningssysteem

Binnen de Nederlandse universiteiten komt een veelheid aan functies voor. Om die functies meer uniform te omschrijven is in 2002 het universitair functie ordeningssysteem (UFO) opgezet.
Hierin zijn functieprofielen met bijbehorende competenties omschreven. Evenals criteria voor indeling in verschillende functieniveaus. Afgesproken is dat medewerkers zoveel mogelijk aangesteld worden in een enkel functieprofiel. Bijvoorbeeld beveiligingsmedewerker 1 of secretaris 3.
Bedoeling van het ordeningssysteem is tevens om eisen aan werkzaamheden afgestemd te houden op de functiewaardering en inschaling. Beoordelen op taken uit hogere functieniveaus of competenties die niet in het profiel passen is dus niet de bedoeling. Daarnaast geven de functieprofielen medewerkers inzicht in van belang zijnde competenties en maakt daarmee loopbaanstappen inzichtelijker.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk