Huidige cao-afspraken

Sinds 2015 werd in de cao’s van Nederlands Universiteiten, Universitaire Medische Centra en Onderzoeks Instellingen ruimte gevonden voor een salarisverhoging. Omdat vervroegd pensioen niet meer mogelijk is en de pensioenleeftijd opschuift naar 67 werd aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. De introductie van de wet werk en zekerheid (WWZ) vereist veel aanpassingen aan de cao’s. Intentie is om de gevolgen van deze wet zo probleemloos mogelijk te maken.
De cao Nederlandse Universiteiten is verlengd en heeft een looptijd van 1 juli 2017 t/m 31 december 2019. De cao en regelingen sociale zekerheid zijn te vinden op de website van de VSNU. Een beknopte versie is beschikbaar op www.caouniversiteiten.nl.
De cao Universitair Medische Centra 2015-2017 was afgelopen op 31 december 2017. Inmiddels zijn er acties omdat het nog steeds niet is gelukt een nieuwe cao af te sluiten met de NFU. De cao en regelingen sociale zekerheid zijn te vinden op de website van de NFU.
De cao Onderzoek Instellingen is ingegaan op 1 januari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar. De cao en regelingen sociale zekerheid zijn te vinden op de website van de WVOI.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk