Huidige cao-afspraken

Vanwege de kabinets beslissing in 2015 tot het opschuiven van de pensioenleeftijd werd in de cao’s van Nederlandse Universiteiten, Universitaire Medische Centra en Onderzoek Instellingen ruimte gevonden voor een salarisverhoging. Omdat vervroegd pensioen niet meer mogelijk is en de pensioenleeftijd opschuift naar '67' werd mede aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Vanaf de introductie van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn veel aanpassingen aan de cao’s gerealiseerd. De intentie was de gevolgen van deze wet zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk