Loopbaanadvies binnen universiteiten, onderzoekinstellingen en UMC’s

Haal bepalend voordeel uit deskundig informeel loopbaanadvies bij carrièreplanning

Loopbaanadvies via de AC-HOP richt zich op ondersteuning van medewerkers bij hun loopbaanontwikkeling en carrièreplanning. Waar de AC-HOP als streven heeft de belangen van de leden te bevorderen, is een belangrijk aspect hierbij de loopbaanontwikkeling van de leden, waarvoor de AC-HOP ook loopbaanadvies geeft. Dit is om diverse redenen van groot belang.

  • Medewerkers zijn vaak dusdanig gericht op hun primaire werkzaamheden, dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van cao-ontwikkelingen en andere zaken die van invloed zijn op hun ontwikkelmogelijkheden.
  • Met de huidige versoepeling van het ontslagrecht en slinkende afdelingsbudgetten staan alle medewerkers zonder schaars specialisme onder groeiende druk.
  • Door uiteenlopende verwachtingen en belangen, tussen werkgever en werknemer, kunnen werknemers behoorlijk geïsoleerd komen te staan.

Bijna iedere medewerker heeft de wens om zichzelf te verbeteren en zijn (financiële) positie te versterken. Daarnaast zijn zaken als continuïteit, scholing en brede inzetbaarheid ook van belang. Dit betekent meestal dat het verstandig is een loopbaanpad uit te stippelen en dit te volgen. Het is belangrijk om de werkgever hierbij te betrekken om dit uitvoerbaar te maken. In alle cao’s waaraan de AC-HOP deelneemt is loopbaanontwikkeling opgenomen. De AC-HOP heeft dus kennis van de instrumenten die beschikbaar zijn en de beste methoden om deze in te zetten.

Binnen de Nederlandse Universiteiten en de bij de KNAW aangesloten onderzoekinstellingen is de basis van de functie het Universitair Functie Ordeningssysteem (UFO). Iedere medewerker is ingedeeld op een bepaalde trede binnen een profiel. Loopbaan maken betekent feitelijk naar een hogere trede binnen het profiel gaan, of naar een profiel met een hogere schaal.

Hiervoor moeten loopbaanafspraken gemaakt worden in het jaarlijkse functionerings of Resultaat en Ontwikkelings (R&O) gesprek. AC-HOP verstrekt informatie en loopbaanadvies om deze instrumenten maximaal te benutten. Ook kan de AC-HOP je adviseren als je loopbaan in een dip zit en kijken hoe je dit het beste kan aanpakken richting bijvoorbeeld scholing, sabbatical of een andere route.

Wilt u uw eigen positie ook versterken met loopbaanadvies via de AC-HOP? Meld u dan aan als lid, of maak een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk