Nieuws

AC/FBZ steunt pensioenactiedag op 18 maart

14 maart 2019
AlgemeenOnderzoekinstellingenUMC'sUniversiteiten

Onderstaand bericht is van AC/FBZ

Op 18 maart doen werknemers in vrijwel alle sectoren mee aan de landelijke pensioenactiedag. Doel is om het kabinet en werkgevers ertoe te bewegen om met een beter voorstel te komen voor een nieuw pensioenstelsel. AC/FBZ steunt de acties en is op 18 maart vanaf 15.00 uur ook aanwezig bij de afsluitende protestmars in Den Haag.

 

Wilt u of willen uw leden met ons meelopen? Dan bent u meer dan welkom (u kunt dit bericht ook gebruiken om uw leden te informeren; om die reden sturen we dit bericht ook naar de communicatiecontactpersoon binnen uw vereniging). Neem voor meer informatie contact op met Hylke Warners, h.warners(APENSTAART)fbz.nl of 088 13 44 111.

De afgelopen maanden hebben werknemers en werkgevers binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. Gesproken werd onder meer over een nieuw pensioencontract, het afschaffen van de doorsneesystematiek en het hanteren van een andere rekenrente en rekenregels, zodat pensioenfondsen weer kunnen indexeren.

Na intensieve onderhandelingen liepen de gesprekken in november vast. De drie vakcentrales (FNV, CNV en de Vakcentrale voor (Zorg)Professionals) vinden dat het kabinet de rekening en de risico’s van een aantal aanpassingen te eenzijdig bij deelnemers van pensioenfondsen neerlegt. Het risico bestaat daardoor dat het nieuwe stelsel voor bepaalde werknemers veel slechter uitpakt dan het huidige. Ook lukte het niet om goede afspraken te maken over het pensioen van zzp’ers en werknemers met onzekere contracten. Verder willen de vakcentrales de snelle stijging van de AOW-leeftijd en de één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting loslaten.

Nieuw pensioenstelsel is nodig
FBZ vindt het teleurstellend dat het kabinet en werkgevers de kans hebben laten liggen om een goed pensioenstelsel voor de toekomst neer te zetten, en steunt daarom de actiedag. Op 18 maart wordt op diverse manieren aandacht gevraagd voor een goed pensioen. Zo rijden de metro’s, trams en stadsbussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet tussen 06.00 en 07.06 uur; een staking van 66 minuten als symbool voor het feit dat de bonden een bevriezing van de AOW-leeftijd eisen op 66 jaar.

In de bouw, metaal en schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24-uursstaking en ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. Politie, douane, brandweer en ambulancepersoneel organiseren een estafetteactie in heel Nederland via een zwaan-kleef-aan-constructie. Zij rijden naar het Malieveld in Den Haag, waar vanaf 15.00 uur een afsluitende protestmars plaatsvindt. Ook AC/FBZ zal hierbij aanwezig zijn.
 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk