Nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao Onderzoekinstellingen

10 februari 2020
Onderzoekinstellingen

Publicatie mail naar onze leden

Geachte heer, mevrouw,

AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben op 4 februari met werkgeversorganisatie WVOI een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen. U ontvangt dit bericht omdat u volgens onze informatie werkzaam bent bij een organisatie die valt onder de werkingssfeer van deze cao. AC/FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen en 36.000 professionals aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. AC-HOP is bij AC/FBZ aangesloten om uw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt AC/FBZ dus ook u.

Hierbij informeren wij u over de hoofdlijnen van het akkoord. Leden hebben het laatste woord. Daarom raadplegen we u over het akkoord. Verzoek is uiterlijk 24 februari 2020 16.00 uur uw reactie kenbaar te maken via info@ac-hop.nl

Hoofdlijnen

 • De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Per 1 januari 2020 een structurele loonsverhoging van 2,6%.
 • Pakt de structurele loonsverhoging van 2,6% lager uit dan 1000 euro bruto per jaar, dan wordt deze eenmalig tot 1000 euro bruto aangevuld.
 • Het minimumsalaris wordt verhoogd tot 14 euro bruto per uur. De laagste salarisschalen worden hiermee dus verhoogd.
 • Er wordt een nieuw hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid opgenomen in de cao. Hierin worden faciliteiten die werkgevers bieden op gebied van persoonlijke ontwikkeling en verbetering van werk-privé balans expliciet gemaakt, zodat deze regelingen beter bespreekbaar worden op de werkvloer.
 • Het eerder afgesproken Generatieplan (Cao OI 2018-2019) is geëvalueerd. Dit plan liep op 31 december 2019 af. Afgesproken is de regeling op een aantal punten aan te passen en voort te zetten.
 • Werknemers kunnen per jaar maximaal twee dagen maatschappelijk verlof opnemen. Hiervoor hoeven zij slechts de helft van de verlofuren voor eigen rekening te nemen, de andere helft is voor rekening van de werkgever.

► Het onderhandelaarsakkoord treft u bijgevoegd aan.

Beoordeling
Met de nieuwe cao wordt een aantal verbeteringen op arbeidsvoorwaardelijk vlak gerealiseerd, waaronder salarisontwikkeling. Dit is in lijn met andere cao’s binnen het onderwijs (Cao Primair Onderwijs: 2,7% loonsverhoging). Omdat uit evaluatie blijkt dat deelnemers tevreden zijn over de afspraken in het Generatieplan, wordt het Generatieplan voortgezet. Langer onderhandelen zou niet geleid hebben tot meer of betere resultaten. Het onderhandelaarsakkoord is daarmee het maximaal haalbare. Daarom leggen we het akkoord met een positief advies aan u voor.

Uw mening telt: ledenraadpleging

Verzoek is voor uiterlijk 24 februari 2020 16.00 uur te laten weten of u instemt met het onderhandelaarsakkoord. U kunt uw reactie sturen naar: info@ac-hop.nl. Als u niet instemt met het onderhandelaarsakkoord, dan vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. Reageert u niet binnen de gestelde reactietermijn, dan gaan wij er vanuit dat u instemt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur AC-HOP

 

 

Werkwijze

 1. Vul het online formulier in.
 2. Een kaderlid neemt contact met u op.
 3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
 4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk