Nieuws

Stem op Peter Bloemendaal

02 maart 2020
UMC's

Peter Bloemendaal stelt zich opnieuw verkiesbaar voor de OR van het LUMC.  AC/FBZ wil graag dat werknemers hun rol pakken binnen de organisatie, zodat er niet over, maar mét hen wordt beslist.

Hierbij stelt Peter Bloemendaal zich voor. 

Werk
"Ik werk sinds 1990 als arts in het LUMC met onderwijs als specifiek aandachtsgebied. Momenteel ben ik werkzaam bij het Onderwijscentrum heelkunde divisie 1, als universitair hoofddocent, waar ik verantwoordelijk ben voor het ‘snijdend coschap’. Daarnaast ontwikkel en beheer ik de E‑Learning faciliteiten voor het LUMC. Dit doe ik voor de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen educatie zorg en voor bedrijfsopleidingen."

Ervaring in de OR
"In 2010 ben ik als kandidaat-lid gestart in de OR en heb daarna drie termijnen van drie jaar een rol gespeeld in de commissies personeel en financiën. In de afgelopen tien jaar heb ik over tientallen besluiten een oordeel gevormd en mee besloten. Vooral onderwerpen waarbij de werkzekerheid-voor-werknemers in beeld komt, hebben scherp mijn aandacht."


Vertegenwoordiging
"Graag stel ik mij herkiesbaar in de Ondernemingsraad van het LUMC voor een nieuwe termijn. Ik vertegenwoordig vakbond FBZ, een federatie van 23 (beroeps)verenigingen, vakbond AC-HOP is hier onderdeel van. Hierdoor vertegenwoordigt deze verkiezingslijst honderden werknemers in het LUMC, van artsen, docenten in de verschillende opleidingen en vele (para)medische beroepsgroepen in het LUMC.

Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar waarbij, een nieuwe cao voor de 67.000 medewerkers bij alle umc’s wordt afgesloten. AC/FBZ is de grootste werknemerspartij bij deze cao (gevolgd door CMHF, FNV en CNV). Binnen AC/FBZ zit ik in een werkgroep die input geeft aan de cao-onderhandelaars en als denktank fungeert tijdens het cao-proces. Voor ideeën en vragen over de cao kunt u dus ook bij mij terecht."

Ambities
"In mijn optiek moet een OR als ‘het geweten’ van een Raad van Bestuur opereren. De Raad van Bestuur moet haar beleid kunnen uitleggen en verantwoorden naar haar medewerkers. Dat betekent dat ik vaak kan samenwerken en soms corrigerend moet optreden. Solidariteit binnen de verschillende beroepsgroepen vind ik daarbij heel belangrijk. De huidige aard van mijn functie helpt om deze groepen te kunnen verbinden."

Meer weten? Bekijk mijn profiel op LinkedIn.  Of kijk op www.fbz.nl voor alle informatie over de cao.

De verkiezingen bij het LUMC zijn van maandag 9 maart tot en met 13 maart 2020
 


 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk