Nieuws

Stel je eens verkiesbaar!

01 maart 2020
UMC's

Her publicatie van het artikel dat eerder is gepubliceerd in het AC-HOP bulletin van juni 2017.
 

Door: Peter Bloemendaal

In dit artikel wil ik mijn ervaringen beschrijven van de afgelopen weken waarin ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de ondernemingsraad (OR) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Nu was ik al 6 jaar lid van de ondernemingsraad van mijn ziekenhuis, zonder dat ik verkozen ben. Hoe kan dat? De uitleg is vrij simpel. De medezeggenschapsraad van het LUMC bestaat uit 5 onderdeelcommissies (voor verschillende divisies binnen ons ziekenhuis) en 1 centrale ondernemingsraad. De onderdeel commissies mogen 5 leden hebben, terwijl de centrale OR bestaat uit maximaal 15 personen. De afgelopen 2 periodes van 3 jaar waren er net genoeg en zelfs 1 keer te weinig kandidaten voor de centrale OR, waardoor er geen verkiezingen nodig waren en alle kandidaten door zich aan te melden direct lid werden van de OR.

Werving kandidaten
Per april 2017 liep onze termijn weer af en moest er weer een nieuwe OR gevormd worden. Belangrijk is om dan voldoende kandidaten te werven binnen het bedrijf, zodat we een nieuwe periode weer voltallig kunnen starten. Binnen het LUMC hebben we hiervoor een campagne gestart met informatiebijeenkomsten, flyeren en heel veel aandacht op intranet. Zelf moest ik natuurlijk ook weer even bedenken of ik mij weer beschikbaar wilde stellen voor een nieuwe periode. Met wat wind in de rug van mijn eigen vakbond het AC-HOP, besloot ik mij wederom voor een nieuwe periode beschikbaar te stellen.

Aan het einde van de wervingsperiode bleken er 18 kandidaten te zijn voor de OR van het LUMC. Drie te veel, dus er moesten verkiezingen komen. Nu moet ik even uitleggen hoe kandidaten zich beschikbaar stellen voor de OR. Wij werken hier en dat is algemeen gebruikelijk, met lijsten. Je stelt je dus niet als persoon beschikbaar, maar je schrijft je in voor een lijst. Zo is er een FNV lijst (waar zich 4 kandidaten op gemeld hadden) en een lijst voor het Ambtenarencentrum/Federatie Beroepsverenigingen in de Zorg (AC/FBZ), waarbinnen de vakbond waar ik lid van ben, de AC-HOP, ressorteert. Helaas was ik de enige persoon op deze lijst. Alle overige kandidaten (13) staan op eigen lijsten, met ook maar 1 persoon per lijst. Onthoud dit even, want deze informatie is belangrijk voor de uitslag!

Verkiezingen
Zo was alles in stelling gebracht om de verkiezingen zo goed mogelijk door te komen. Aanvankelijk zag ik hier enorm tegenop, maar de aandacht die het genereert binnen je eigen bedrijf voor het werk wat je doet voor een OR is enorm en weegt zeker op tegen de inspanningen en de emotionele stress die je altijd ondervindt in dit soort processen. De verkiezingen zelf vonden plaats van 20 t/m 26 maart 2017. Alle werknemers (met minimaal 6 maanden dienstverband) zijn via de mail benaderd met een persoonlijke code waarmee ze hun stem op 1 van de 18 kandidaten uit konden brengen. Tijdens de verkiezingen (waarin het normale werk gewoon doorgaat, want ik heb ook nog een baan in het LUMC), heb je het nog druk met flyeren, jouw kandidatuur onder de aandacht te brengen bij de personen waarvan je hoopt dat ze ook op je zullen stemmen en vragen die je krijgt via de mail over allerlei zaken waar medewerkers graag jouw mening over willen weten. Het is ook een vreemde periode. Je weet dat je verkiesbaar bent en hoopt dat er veel mensen op je stemmen en sowieso veel mensen hun stem uit brengen, maar je hoort of merkt daar natuurlijk niet veel van. Afwachten dus…

De maandag 27 maart zijn de stemmen geteld en 28 maart volgde de verkiezingsuitslag. De opkomst was (in mijn ogen) bevredigend. Totaal hebben 31% van de medewerkers binnen het LUMC (dat zijn 2403 personen) hun stem uitgebracht. Natuurlijk kijk je bij de uitslag als eerste of je er wel of niet in zit. De opluchting was er, ik ben gekozen als lid van de OR in het LUMC. Totaal hadden 9% (225 personen) hun stem op mij uitgebracht. Van de 18 verkiesbare kandidaten betekent dat de tweede plek. Maar nu de uitslag zelf.

De uitslag
Totaal waren er 18 kandidaten voor 15 zetels in de OR. Om een zetel te krijgen moet je de kiesdrempel halen. Hiervoor worden het aantal stemmen gedeeld door het aantal personen. 2403 / 15 = 160.2 stemmen. De kiesdrempel is door de verkiezingscommissie vastgesteld op 160 stemmen. Met mijn 225 stemmen heb ik dus ruim de kiesdrempel gehaald, maar hoe ziet het eruit voor de andere kandidaten. Van de 18 kandidaten hadden slecht 5 kandidaten (waaronder ik zelf) de kiesdrempel gehaald. Hiermee hebben deze kandidaten direct een zetel veroverd in de OR. De resterende zetels moeten nu worden verdeeld. Om voor een restzetel in aanmerking te komen is het regelement van de OR van het LUMC geregeld dat een lijst minimaal ¾ aantal stemmen (120 stemmen) van de kiesdrempel moet halen om voor een restzetel bij de zetelverdeling in aanmerking te komen. Bij de lijst van 4 FNV kandidaten had niemand een zetel direct bemachtigd, maar deze lijst had wel voldaan aan de ¾ eis. Hiermee heeft deze lijst dus 4 restzetels toebedeeld gekregen.

De overige lijsten waren allemaal individuele lijsten, waarvan 6 kandidaten minder dan 120 stemmen hadden gekregen. Om het rekensommetje niet te lang te maken, de einduitslag van deze verkiezing leidde ertoe dat van de 15 zetels er na de zetelverdeling slecht 12 gevuld konden worden. Er blijven dus 3 zetel vacant. Het blijft voor mij dan ook vreemd dat een campagne om voldoende kandidaten te krijgen voor een nieuwe OR, zo succesvol is geweest dat we nu te weinig gevulde zetels binnen de OR over hebben. De andere boodschap is, verenig je als je jezelf beschikbaar stelt voor een OR. Het FNV heeft dit gedaan, wat ertoe geleid heeft dat, hoewel ze geen enkele zetel direct hebben gehaald, ze toch 4 restzetels gekregen hebben. Voor het AC/FBZ zou het goed zijn om in de toekomst met meer kandidaten een OR-verkiezing in te gaan. Maar daar hebben we jullie natuurlijk wel voor nodig.

Tot slot wil ik natuurlijk alle medewerkers binnen het LUMC die gestemd hebben en in het bijzonder de mensen die op mij gestemd brengen bedanken. Jullie stem geeft mij het gevoel met een mandaat de komende periode mijn werk in de OR uit te voeren.

Wil je verkiesbaar zijn voor de medezeggenschap? Neem vrijblijvend contact op via info@ac-hop.nl. Wij adviseren graag over de mogelijkheden. 

 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk