Nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao NU

17 mei 2020
OnderzoekinstellingenUniversiteiten

Wij vragen alle leden werkzaam bij de Nederlandse Universiteiten en de KNAW te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Stemmen kan tot donderdag 28 mei 2020, 10.00 uur.

Hoofdlijnen

  • Op 1 juni 2020 worden de salarissen structureel met 3,0% verhoogd van universitaire werknemers met een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit.
  • Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 juni 2020 een dienstverband bij een universiteit hebben een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (naar rato van het dienstverband).
  • Eenmalig wordt 0,45% van de loonruimte gereserveerd voor de incidentele financiering van knelpunten naar aanleiding van kosten gemaakt door COVID-19 problemen in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.
  • Het vitaliteitspact wordt verlengd tot en met december 2021.
  • Bij alle universiteiten wordt een ombudsfunctie ingericht in het kader van sociale veiligheid.

 ► Download hier het onderhandelaarsakkoord. 

Beoordeling van het resultaat 

Het akkoord is in een bijzondere periode tot stand gekomen. De coronacrisis zorgde bovendien voor een afwijkend cao-proces. Cao-partijen vinden het echter belangrijk om juist op dit moment een cao overeen te komen waarin waardering voor de inzet en betrokkenheid van medewerkers tot uiting komt. Met de nieuwe cao realiseren cao-partijen een salarisontwikkeling, een bijdrage voor arbeidsvoorwaardelijke knelpunten veroorzaakt door COVID-19 en een aantal positieve ontwikkelingen. Een langer cao-proces zou niet geleid hebben tot meer of betere resultaten. Het onderhandelingsresultaat is daarmee het maximaal haalbare.

Het bestuur van AC-HOP legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden. 

► Naar het stemformulier

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk