Nieuws

Agenda Algemene Vergadering AC-HOP 2020

30 juni 2020
Algemeen

Vrijdag 25 september 2020
 

Uitnodiging
Op 25 september aanstaande is de ledenvergadering van de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen!  Aanmelden kan bij Anko van der Wal via a.wal@casema.nl of bij Leo Gerrese via telefoonnummer 015-278 2471.

Tijd:                10.15 uur ontvangst, 10.30 uur aanvang vergadering

Locatie:          Vredenburg Zalencomplex, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

10.30 uur  

1      Opening door de voorzitter met welkomstwoord en openingsrede

2      Mededelingen

3      Vaststellen van de agenda

4      Verslag Algemene Vergadering AC-HOP 2019

5      Jaarverslag Bondsbestuur AC-HOP 2019

6      Jaarverslag financiën

7      Verslag kascommissie

8      Bestuursvoorstel: Toekomst AC-HOP (instroom ledenpopulatie naar CNV Overheid & Publieksdiensten, CNV Zorg & Welzijn en CNV Senioren) 

9      Benoeming nieuwe kascommissie   

10     Vaststelling datum Algemene Vergadering

11     Wat verder ter tafel komt

12     Rondvraag

12.30 uur 

13     Sluiting

13.00 uur lunch.

 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk