Nieuws

ALV 2 december 2020 fusie AC-HOP en CNV Connectief

18 november 2020
Algemeen

Zoals u weet heeft de AC-HOP ALV ingestemd met een fusie van AC-HOP en CNV. Om dit af te ronden is een Algemene Ledenvergadering gepland voor 2 december 2020. Door de coronamaatregelen zal deze ALV online worden gehouden.

 

De agenda is:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen ALV 25 september 2020
 5. Akkoord ALV met fusie AC-HOP met CNV Connectief
 6. Benoeming Leo Gerrese en Fred Veer tot vereffenaren
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Sluiting

Als u deze ALV online wilt bijwonen, verzoek ik u een e-mail te sturen naar info@ac-hop.nl. U krijgt dan een zoom-link om deze vergadering bij te wonen.

Werkwijze

 1. Vul het online formulier in.
 2. Een kaderlid neemt contact met u op.
 3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
 4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk