Nieuws

Terug naar overzicht

Gefilterd op kenmerk: Universiteiten

 • Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

  08 juni 2020
  OnderzoekinstellingenUniversiteiten
  De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben op 5 juni 2020 na een positieve achterbanraadpleging een definitief akkoord gesloten over de Cao Nederlandse Universiteiten 2020. Cao-partijen zijn het eens over een structurele loonsverhoging van 3% per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van 750 euro bruto.Lees meer
 • WOinActie update melding Arbeidsinspectie / WOinActie update complaint to the Labour Inspectorate

  20 januari 2020
  Universiteiten
  Beste collega,[English below] Afgelopen december heb je, na een oproep van WOinActie, een korte vragenlijst ingevuld over overwerk, oorzaken en gevolgen. Ruim 700 collega's deden hetzelfde. Nogmaals onze hartelijke dank, we waren verrast maar ook geschrokken van de vele reacties in zo'n korte periode aan het eind van het jaar! Je hebt je mailadres achtergelaten om op de hoogte gehouden te worden. In deze mail geven we een update. Naar aanleiding van het aantal en de aard van de meldingen, hebben we besloten een rapport te schrijven. Dat tref je bijgevoegd aan. Je treft ook het persbericht aan waarmee we dit rapport de wereld in sturen. Op 20 december 2019 hebben we de inspecties SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) laten weten een officiële melding in januari te doen, begeleid door de rapportage. Afgelopen vrijdag is deze melding gedaan door FNV en AOb, sector WO&O (waarin de VAWO per 01-01-2020 is opgegaan) mede namens WOinActie en vergezeld van de rapportage, alle volledig geanonimieerde commentaren en onderliggende documenten (zoals de vragenlijst maar ook eerdere onderzoeken). Hierdoor heeft de melding ook een officiele status gekregen. In het rapport roepen we SZW op nader onderzoek te doen. (Voor de duidelijkheid: bijgevoegd rapport bevat slechts de geanonimiseerde commentaren van degenen die daar toestemming voor hebben gegeven. Alleen SZW krijgt alle geanonimiseerde commentaren.) Vanmorgen om 09:30 uur wordt dit rapport door een delegatie van WOinActie, bestaande uit Ingrid Robeyns, Remco Breuker en Marijtje Jongsma, vergezeld door Harry van Drongelen (jurist, gespecialiseerd in arbeidsrecht en vooral arbeidstijdenwetgeving en gepensioneerd UHD'er) overhandigd aan SZW. Daarnaast hebben we inmiddels artikelen in NRC, FD, Trouw, AD/Parool en De Groene. Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) en de AOb besteed er ook aandacht aan. Ingrid Robeyns heeft vanmorgen Radio 1 te woord gestaan. We proberen natuurlijk nog meer media-aandacht te genereren en hebben daarom het rapport en persbericht ook naar redacties bij radio en televisie gestuurd. Tot slot gaan we ons best doen het rapport ook bij zoveel mogelijk relevante Tweede Kamerleden te krijgen, vooral bij hen die gaan over onderwijs en wetenschap. Aanstaande woensdag 22 januari van 17:00-18:30 (inloop vanaf 16.45 uur) is er weer een landelijke WOinActie-bijeenkomst (locatie: "VOC-zaal", Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam) en kunnen we jullie hopelijk verder informeren over de voortgang, reacties, enz. We kunnen dan ook eventuele vragen beantwoorden. Erop vertrouwende je hiermee voor het moment voldoende geïnformeerd te hebben, Met vriendelijke groet, namens WOinActie, Willemien SandersLees meer
 • Publicatie Persbericht: Voorkom onnodige kortingen

  10 oktober 2019
  AlgemeenOnderzoekinstellingenUMC'sUniversiteiten
  2 oktober 2019 - De coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan van ABP ondersteunt de oproep van Corien Wortmann, voorzitter van pensioenfonds ABP, om onnodige kortingen te voorkomen. De coalitiefractie heeft een brede samenstelling van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden. Zij vormen zo zelf een afspiegeling van deelnemers van ABP.Lees meer

Werkwijze

 1. Vul het online formulier in.
 2. Een kaderlid neemt contact met u op.
 3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
 4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk