Privacystatement

Voor de AC-HOP is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de AC-HOP zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens dit voorschrijft. De gegevensverwerking is door de AC-HOP gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. AC-HOP gebruikt gegevens van leden, potentiële leden en bezoekers van de website voor de uitvoering van het (komend) lidmaatschap, ledenservices, ledenraadpleging, cao onderhandelingen en verdere dienstverlening door de AC-HOP. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om u te informeren over speciale ledenacties en voordelen die door de AC-HOP kunnen worden aangeboden aan haar leden.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk