Rechtsbijstand en juridische hulp binnen universiteiten, onderzoekinstellingen en UMC’s

Sta sterk bij aanhoudende geschillen, met rechtsbijstand en juridische expertise binnen het werkveld

Rechtsbijstand via de AC-HOP richt zich op juridische hulp aan leden bij aanhoudende geschillen met de werkgever. Medewerkers die werken bij Nederlandse Universiteiten, onderzoekinstellingen of Universitaire Medische Centra’s kunnen lid worden van de AC-HOP en rechtsbijstand krijgen.

Als er een probleem optreedt wordt er in eerste instantie naar gekeken door één van onze individuele belangenbehartigers (IB’ers), die geschoold zijn om problemen op te lossen in deze specifieke sector met zijn specifieke regel- en wetgeving. De IB’er probeert een oplossing te zoeken zonder een formeel geschil aan te moeten gaan. Formele geschillen polariseren altijd en proberen we daarom te vermijden waar het kan. Ondanks aanwezige juridische gronden, kan de AC-HOP met kennis van de werkomgeving ook inhoudelijke adviezen met gewicht overbrengen, in plaats van alleen op jurispredentie in te zetten.

Op de achtergrond heeft de AC-HOP deskundige arbeidsrechtelijke ondersteuning via de advocaten van de COP-groep die voor advies, ondersteuning of het voeren van formele procedures bij de rechtbank worden ingeschakeld. In tegenstelling tot de meeste andere bureaus, is hier specifieke kennis over ambtenarenrecht aanwezig, dat op veel kritische punten afwijkt van het normale arbeidsrecht. Gecombineerd met opgedane kennis, ervaring en inzichten vanuit het werkveld en de specifieke individuele belangenbehartiging, kent de AC-HOP ook bij formele procedures zeer hoge succespercentages. Veel hoger dan via vakbonden of via de reguliere rechtsbijstand.

Als een formeel geschil nodig is, zal de individuele belangenbehartiger een formele bezwarenprocedure starten en waar nodig een advocaat instrueren een voorlopige voorziening aan te vragen. Als de bezwarenprocedure niet gewonnen wordt, of niets oplevert wat nodig is, zal de individuele belangenbehartiger de zaak via de advocaten van de COP-groep voor de rechtbank brengen.

Wilt u onafhankelijk advies over uw belangen en mogelijkheden, naast rechtsbijstand en juridische hulp als dat nodig is? Meld u dan aan als lid, of maak een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.

Zie ook:

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk